logo.jpg
Wybierz kategorię
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Regulamin sklepu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez firmę "ANNAŁ" s.c. Anna Broda, Małgorzata Domańska w likwidacji z siedzibą: 94-049 Łódź, ul. Hippiczna 2,  zwaną  w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części Regulaminem.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu za pomocą udostępnionego formularza.
2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
3. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów:
a) Sprzedający  w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności bądź wiarygodności złożonego zamówienia.
b) Czas realizacji złożonego zamówienia uzależniony jest od dostępności  towaru w sklepie oraz u dostawców.
c) Jeżeli zamówiony towar/towary znajduje się w sklepie, to realizacja zamówienia nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
d) Jeżeli w danej chwili towar nie jest dostępny w sklepie, wówczas skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić termin ewentualnej dostawy.
e) Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
f) Na realizację zamówienia składają się dwa etapy:
- przygotowania zamówienia - czas od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru do klienta - maximum 7 dni.
- dostawa zamówienia - czas od momentu wysłania zamówionego towaru  ze sklepu, do momentu dostawy pod wskazany na zamówieniu adres.
2. Zamówione towary Sprzedawca wysyła poprzez firmę - Poczta Polska. W przypadku gdyby ten sposób dostawy stanowił dla kupującego niedogodność, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszym Działem Handlowym - tel. 602 337 639 w celu ustalenia innej firmy kurierskiej lub terminu odbioru osobistego.
3. Koszty przesyłki pokrywa  w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu,  wyjątkiem są:
 - odbiór osobisty (wówczas Klient nie ponosi żadnych kosztów)
- zmiana na życzenie klienta firmy kurierskiej - obowiązuje wtedy cennik usług wybranej firmy kurierskiej.
4. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar, traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres  wskazany  w zamówieniu.
6. ANNAŁ s.c. nie odpowiada za nie terminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i inne firmy kurierskie.
7. Z chwilą złożenia zamówienia  w księgarni internetowej wydawnictwa "Annał" klient zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień  związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie e-mail.
8. Księgarnia wydawnictwa "Annał" nie realizuje zamówień w przypadku gdy wysyłka zamówionego towaru ma odbyć się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

CENNIK OPŁAT ZA PRZESYŁKI (dotyczy przesyłek nadawanych Pocztą Polską)
1. Przesyłki o wartości zamówienia nie przekraczającej 50,00 PLN - opłata wynosi 12,00 PLN.
2. Przesyłki o wartości od 50,01 PLN do 200,00 PLN - opłata wynosi - 16,00 PLN.
3. Opłatę za zamówienie powyżej 200,01 PLN w całości pokrywa Sprzedawca.

FORMY PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
a) za pobraniem pocztowym (Klient płaci przy odbiorze przesyłki pocztowej u listonosza bądź w placówce pocztowej)
b) gotówką w kasie firmy, jeżeli uzgodniono odbiór osobisty
c) inne formy mogą być dostępne po uzgodnieniu e-mailowym lub telefonicznym z Działem Handlowym - tel.  602 337 639
d) przelewem bankowym - towar wysyłamy po otrzymaniu pieniędzy na konto sklepu. Numer konta bankowego, na które należy przesłać pieniądze - 55 1140 2004 0000 3102 8083 2366
AKTUALIZACJA CEN
1. Wszystkie ceny za towary oferowane w sklepie internetowym są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
2. Sprzedający może dokonywać zmian w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

ZWROT TOWARU I REKLAMACJA
1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie na adres wydawnictwa - 94-049 Łódź ul. Hippiczna 2 lub na adres mailowy - wydawnictwo@annal.com.pl.  Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Szczegółowy tryb postępowania  w przypadku zwrotu produktu lub reklamacji jest opisany w zakładce Reklamacje i zwroty .
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz z spedytorem protokołu reklamacyjnego.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient.
7. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku reklamacji towaru opisany jest w zakładce Reklamacje i zwroty .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 NR 101 wraz z późniejszymi zmianami) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ANNAŁ s.c., w szczególności dla celów marketingowych.
2. Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.
3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. Po upływie 30 dni od daty realizacji zamówienia dane klientów niezarejestrowanych są całkowicie usuwane z bazy danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Sprzedającego w każdym czasie.
2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zmianami)

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Aktualna Data: 2021-09-17 17:51
© ANNAŁ WYDAWNICTWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.